Ομοίωμα βυζαντινού δρόμωνος

 

Ομοίωμα βυζαντινού δρόμωνος