Ρωσικό Έγγραφο Εθνικότητος ( λεπτομέρεια )

 

Ημερομηνία: Αύγουστος 1819

Τοποθεσία: Ρωσία

Σφραγίδα: Τσάρου Αλέξανδρου