Ομοίωμα του ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

 

Μικρογραφία της Μυκονιάτικης γαβάρας “Φιλάδελφος"

Αυτό το πλοίο ανήκε στον Μυκονιάτη καπετάνιο Γεώργιο Π. Δρακόπουλο και έμπορο σιτηρών Λ. Αμπανόπουλο. Κατασκευάστηκε στη Σύρο το 1868 και είχε χωρητικότητα 840 τόνων.