Αικατερίνη ΙΙ Μεγάλη

 

Μετάλλιο Αικατερίνης ΙΙ Μεγάλης για τους αξιωματικούς που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία του Τσεσμέ (μεταξύ Χίου και Μικράς Ασίας), όπου ο ρωσικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κόμητα Ορλώφ κατέστρεψε τον τουρκικό στόλο.

 

 

 

Xρονολόγηση : 1770

Πρόσθια όψη : Προτομή Αυτοκράτειρας Αικατερίνης ΙΙ Μεγάλης

Οπίσθια όψη : Σκηνή από τη Ναυμαχία.

Μετάφραση επιγραφής: «Ήμουν εκεί – Τσεσμέ 1770»

  

Πηγή: Wikipedia