Παράσημο Ανδρείας

 

Παράσημο ανδρείας που απενεμήθη σε Μυκονιάτη καραβοκύρη

Xρονολόγηση : 1835 (εποχής Όθωνος)

Προέλευση :

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : Επιγραφή «Όθων, βασιλεύς της Ελλάδος.

Οπίσθια όψη : Επιγραφή «τοις ηρωικοίς προμάχοις της πατρίδος»

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης : Δωρεά οικογένειας Μενάρδου

Χαράκτης :

  

Πηγή: Wikipedia