Παύλος Κουντουριώτης

 

Xρονολόγηση : 1929

Προέλευση : Έκδοση Γαλλικού Νομισματοκοπείου με Προεδρικό Διάταγμα, με αφορμή την ανάληψη του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, από τον Π. Κουντουριώτη

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : «Τω Παύλω Κουντουριώτη»

Οπίσθια όψη : 3 Δεκεμβρίου 1912 “τω νικητή της Έλλης η πατρίδα ευγνωμονούσα”

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης :

Χαράκτης : P. M. D. Damman

  

Πηγή: Wikipedia