Γ. Καραϊσκάκης

 

Xρονολόγηση : 1827

Προέλευση :

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : Γεώργιος Καραϊσκάκης

Οπίσθια όψη :

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης : αγορά 15/11/1985 από Ταρασουλέα

Χαράκτης : Κελαϊδής

 

Πηγή: Wikipedia