Κόδριγκτον Δεριγνύ Χέυδεν

 

Αναμνηστικό μετάλλιο τριών ναυμάχων Ναυαρίνου

Xρονολόγηση : 1827

Προέλευση :

Περιγραφή : Χάλκινο

Πρόσθια όψη : Κόδριγκτον/Δεριγνύ/Χέυδεν

Οπίσθια όψη : επιγραφή «H Ελλάς ευγνωμονούσα – Ναυαρίνον 1827-1927»

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης : Αγορά από Baldwin & Sons, 3/1/1992

Χαράκτης : Κελαϊδής

  

Πηγή: Wikipedia