Παλαιών Πατρών Γερμανός

 

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή : χάλκινο

Πρόσθια όψη Προτομή Παλαιών Πατρών Γερμανού, επιγραφή : «Γερμανός, Αρχιεπίσκοπος Πατρών»

Οπίσθια όψη Κήρυξη Επανάστασης, Καλάβρυτα 25 Μαρτίου 1821, επιγραφή : «Θεός του πατρός

ου και υψώσω αυτόν» (Έξοδος ΙΕ, 3)

Διαστάσεις :

Χαράκτης :

Τρόπος απόκτησης : Δωρεά Γεώργιου Γεωργόπουλου, 5/1993

  

Πηγή: Wikipedia