Ναυμαχία Μεθώνης (1-5-1825)

 

Μετάλλιο για ναυμαχία Μεθώνης (1-5-1825)

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή : χάλκινο

Πρόσθια όψη : Προτομή Ανδρέα Μιαούλη. Επιγραφή «Ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης»

Οπίσθια όψη : Έλληνας με παραδοσιακή ενδυμασία που κρατά πυρσό και σπαθί, πίσω του ο

αιγυπτιακός στόλος καιόμενος, επιγραφή : «Ιδού εγώ επί σε φαραώ» (Ιεζεκιήλ ΚΘ 3) – Μεθώνη 1825»

Διαστάσεις : Διάμετρος : 44 mm

Τρόπος απόκτησης : Αγορά από Baldwin & sons ltd., 8/7/1987 Χάλκινο μετάλλιο (μέρος μιας

σειράς 12 μεταλλίων)

Χαράκτης : Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia