Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

 

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή : χάλκινο

Πρόσθια όψη : Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

 

Οπίσθια όψη : Η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, παπάς με στρατιώτη και χωρικό που δίνουν τα χέρια.

Επιγραφή : «και έσεσθε μοι εις λαόν και έσομαι υμίν εις θεόν» (Ιερεμίας,ΑΗ,33)

Διαστάσεις : Διάμετρος : 44 mm

Τρόπος απόκτησης : Αγορά από Baldwin & sons ltd., 7/1987

Χαράκτης : Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia