Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Στρατηγός Κ. Νικήτας

Σταματόπουλος

 

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή : χάλκινο

Πρόσθια όψη : Αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Στρατηγός Κ. Νικήτας

Σταματόπουλος

Οπίσθια όψη :“ Η καταστροφή του Δράμαλη, Νεμέα Αύγουστος 1822 – έλληνας στρατιώτης

κρατώντας άλογο, έτοιμος να μαχαιρώσει έναν πεσμένο Τούρκο,

Επιγραφή :“καταπατήσει αυτόν ψυχή μου δυνατή”, (Κριταί, Γ, 20)

Διαστάσεις : Διάμετρος : 44 mm

Τρόπος απόκτησης :

Χαράκτης : Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia