Σπυρίδων Τρικούπης

 

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : Σπυρίδων Τρικούπης

Οπίσθια όψη : Η πτώσις του Μεσολογγίου

Επιγραφή “Και εσται ως ελαία κατάκαρπος”, (Ψαλμός, ΝΑ, 10) Μεσολόγγιον 1826

Διαστάσεις :

Χαράκτης Κοnrad Lange

Τρόπος απόκτησης : Δωρεά από Γεώργιο Γεωργόπουλο, 10/1991

  

Πηγή: Wikipedia