Πέτρος Μαυρομιχάλης Αρχιστράτηγος

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : επιγραφή : «Πέτρος Μαυρομιχάλης Αρχιστράτηγος»

Οπίσθια όψη : Η Ανάσταση της Ελλάδος.

Επιγραφή : «Ο δε Θεός ηγείτο αυτών» (Έξοδος, ΙΓ, 21) Τρίπολις 23 Σεπτεμβρίου 1821

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης :

Χαράκτης :Κοnrad Lange

Πηγή: Wikipedia