Προτομή Ιωάννη Κωλέττη

 

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : Προτομή Ιωάννη Κωλέττη.

Οπίσθια όψη : Σφαγή Τούρκων

Επιγραφή “Ρομφαία τω Κυρίω και τω Γεδεών” (Κριταί Ζ), 1826

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης :

Xαράκτης :Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia