Γεώργιος Κουντουριώτης

 

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : O Γεώργιος Κουντουριώτης

Επιγραφή «Γεώργιος Κουντουριώτης, Πρόεδρος»

Οπίσθια όψη : Δαιμόνιον, ανατρέπον προ των ποδών της Ελλάδος το κέρας της Αμαλθείας πλήρες

χρυσίου

Οπίσθια όψη :“Κύριος εξελείται με εκ χειρός του αλλοφύλου”, 1825

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης :

Χαράκτης :Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia