Όθων Πρίγκηψ της Βαυαρίας

 

Xρονολόγηση : 5 Οκτωβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή : χάλκινο

Πρόσθια όψη : Προτομή Όθωνα.

Επιγραφή «Όθων Πρίγκηψ της Βαυαρίας»

Οπίσθια όψη : Ο τρεις της Ελλάδος πρέσβεις, προσφέροντες αυτώ το στέμμα»

Ε πιγραφή «Βασιλεύς Σαλήμ ο εστι βασιλευς ειρήνης» - (Παύλος προς Εβραίους, Ζ, 2), Μόναχον 1832

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης :

Χαράκτης :Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia