Κυβερνήτης I.A. Καποδίστριας

 

Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836

Προέλευση : Μόναχο

Περιγραφή : χάλκινο

Πρόσθια όψη : Προτομή Ι. Καποδίστρια.

Επιγραφή «Κυβερνήτης I.A. Καποδίστριας»

Οπίσθια όψη : H Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσσία χείρα βοηθείας δίδουσαι εις Ελλάδα

Επιγραφή “Ο Κύριος των Δυνάμεων μεθ’ ημών” (Ψαλμός, ΜΕ 8). 1828

Διαστάσεις : 44 mm

Τρόπος απόκτησης :

Χαράκτης : Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia