Όθων βασιλεύς και Αμαλία βασίλισσα

 Xρονολόγηση : 10 Νοεμβρίου 1836 (με αφορμή το γάμο του Όθωνα με την Αμαλία)

Προέλευση : Oldenburg

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη - «Όθων βασιλεύς και Αμαλία βασίλισσα»

Οπίσθια όψη –Τα σύμβολα της Ελλάδας και του Οίκου του Oldenburg κάτω από στέμμα. Στο κάτω

Μέρος κεφαλή της θεάς Αθηνάς και λιοντάρι

Επιγραφή « Τω δε ειρήνη κέκληκεν ημάς ο Θεός» – Παύλος προς Κορινθίους Α, Ζ, 15)

Διαστάσεις : Διάμετρος : 44 mm

Τρόπος απόκτησης : Αγορά από Baldwin & sons ltd., 7/1987

Χαράκτης : Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia