Πορτρέτο: Ιωάννης Σκανδαλίδης

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

(1775, Θεσσαλονίκη – 1826)

 

 Ο Ιωάννης Σκανδαλίδης, λόγιος από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε το 1776 και ακολούθησε σπουδές στη Δυτική Ευρώπη. Στη Φιλική Εταιρεία μυήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια συμμετείχε στην Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και στις 9 Απριλίου 1821 ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα στο Γενικό Βουλευτήριο που ίδρυσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Τυργοβίστι. Μετά την αποτυχία της εξέγερσης στις Ηγεμονίες μετέβη στην επαναστατημένη χώρα και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Σαλώνων, η οποία τον εξέλεξε μέλος του Αρείου Πάγου. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Σώματος, τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής, ασκώντας τα καθήκοντα του γραμματέα, και συγκαταλέγεται στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου 1822 τη Δεύτερη Πράξη της, με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Συμμετείχε ακόμη στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), ενώ στη συνέχεια εξελέγη εκ νέου ομόφωνα πρώτος γραμματέας του Βουλευτικού, θέση την οποία διατήρησε και για τις δύο επόμενες περιόδους της Διοίκησης μέχρι τον θάνατό του. Ο Σκανδαλίδης απεβίωσε ύστερα από ασθένεια στις 28 Οκτωβρίου 1825 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη.

Πηγή: Wikipedia